Nevenka Sinković

dipl. pedagog, stručna suradnica

Nevenka je diplomirani pedagog s 35 godina profesionalnog iskustva u osnovnoj školi i vrtiću te je 20 godina aktivni član društva “Naša djeca”. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te se dodatno usavršavala na brojnim edukacijama i seminarima. Jedno od njezinih područja interesa je kvaliteta provođenja slobodnog vremena djece.

Stručni je recenzent svih programa, radionica i aktivnosti Plavog svijeta te kontinuirano prati rad s djecom.