Pravila korištenja usluga

Pravila korištenja usluga Plavog svijeta

 1. U prostoru za igru mogu boraviti djeca 2-10 godina starosti. Boravak roditelja/pratitelja djece u prostoru za igru dopušten je u iznimnim slučajevima i uz dopuštenje djelatnika Plavog svijeta.
 1. Djeca mlađa od 4 godine, djeca s posebnim potrebama, te ona koja ne govore ili ne razumiju hrvatski jezik ili jezik na kojem je moguće uspostaviti komunikaciju, u prostoru za igru mogu boraviti isključivo u pratnji roditelja/pratitelja uz prethodno odobrenje djelatnika Plavog svijeta.
 1. Dijete može ući u prostor za igru isključivo u čistim čarapama ili, eventualno, mekanim papučama.
 2. Boravak djeteta može trajati najviše do 3 sata.
 3. Rođendanske proslave prema paketima MINI, MIDI i MAXI namijenjene su uzvanicima i slavljenicima starijima od 4 godine, dok su NAJAM i BABY paket namijenjeni za proslave rođendana djece od 0 do 3 godine te uključuju sudjelovanje roditelja.
 1. Prilikom dovođenja djeteta obavlja se prijava djeteta. Roditelju/pratitelju djeteta izdaje se potvrda koja služi za identifikaciju djeteta i roditelja/pratitelja te se navedena potvrda obavezno mora donijeti sa sobom i predočiti prilikom preuzimanja djeteta nakon završenog boravka djeteta.
 1. Prilikom prijave i odjave djeteta potrebno je na uvid djelatnicima Plavog svijeta dati važeći originalni osobni dokument roditelja/pratitelja s fotografijom (osobna iskaznica ili putovnica). U slučaju da roditelj/pratitelj navedeno odbije, Plavi svijet zadržava pravo uskratiti uslugu. Dijete može preuzeti jedino roditelj/pratitelj koji je dijete i doveo te posjeduje valjanu potvrdu koja je izdana prilikom dovođenja djeteta u skladu s točkom 4 ovih Pravila.
 1. Dolazak po dijete obavezan je najkasnije 5 minuta prije isteka vremenskog roka za njegovu igru kako bi se dijete pravovremeno obuklo i napustilo prostor za igru. U slučaju proslave rođendana, ulazak je moguć najranije 10 minuta prije početka proslave. Zadržavanje u prostoru po završetku proslave nije dopušteno.
 1. Djelatnici Plavog svijeta mogu na uvid zatražiti zdravstvenu iskaznicu djeteta ili originalni osobni dokument djeteta kako bi utvrdili i provjerili njegovu dob, te uskratiti uslugu ukoliko roditelj/pratitelj ne predoči istu, a jednako tako uskratiti uslugu ukoliko djetetova starosna dob ne odgovara navedenome u točki 1 ovih Pravila.
 1. Zbog sigurnosti djece nije dopušteno unošenje oštrih predmeta, duhanskih proizvoda, životinja, guma za žvakanje, sladoleda, čokoladica, druge hrane, pića, nakita, bedževa te drugih predmeta kojima bi djeca mogla ugroziti sebe ili drugu djecu.
 1. Fotografiranje i snimanje djece u prostoru za igru nije dopušteno, osim djelatnicima Plavog svijeta i to jedino i isključivo u promotivne svrhe.
 1. Djeci koja boluju od zaraznih ili drugih bolesti, radi zdravlja ostale djece, nije dozvoljen boravak u Plavom svijetu. Također, obavezno je obavijestiti djelatnike Plavog svijeta o eventualnim alergijama djeteta, kroničnim oboljenjima, invaliditetu ili potrebi uzimanja određenog lijeka.
 1. Djeca koja u Plavom svijetu borave bez roditelja/pratitelja moraju moći samostalno obaviti nuždu.
 2. Za eventualno počinjenu materijalnu štetu nad imovinom Plavog svijeta odgovornost snosi roditelj/ pratitelj djeteta koje je štetu napravilo. Za eventualno učinjenu nematerijalnu štetu, posebice za eventualno nanošenje ozljede drugoj djeci, odgovornost snose roditelj/pratitelj djeteta koje je štetu napravilo u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i drugim zakonima te podzakonskim propisima.
 1. Plavi svijet nije odgovoran za izgubljene, nestale i ukradene predmete.
 2. Plavi svijet zadržava pravo zamoliti svakoga tko se ne pridržava pravila ponašanja i svojim ponašanjem ugrožava neometanu igru da napusti prostor za igru.
 1. U Plavom svijetu roditelji/pratitelji djecu ostavljaju na vlastitu odgovornost te ne odgovaramo za bilo kakav oblik štete uzrokovan boravkom djeteta u Plavom svijetu. Posebice se isključuje odgovornost za moguće povrede i ozljede uzrokovane nepravilnom i nesmotrenom upotrebom opreme, za ozljede i povrede koje si djeca međusobno nanesu, posljedice konzumacije bilo kakve hrane i pića prije dolaska u Plavi svijet, posljedice eventualne zaraze bilo kojom bolesti i slično 
Skip to content