Uvjeti korištenja

Korištenjem web stranice poduzeća Plavi svijet d.o.o. na adresi plavisvijet.com smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Web stranicama poduzeća Plavi svijet d.o.o. smatraju se i sve pridružene stranice i servisi koji pripadaju domeni plavisvijet.com.

Plavi svijet d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja web stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Svrha web stranice poduzeća Plavi svijet d.o.o. je pružiti sadašnjim i potencijalnim korisnicima usluga poduzeća informacije o ponudi, načinu pružanja usluga, sadržaju i procedurama pružanja usluga, pravilima korištenja usluga te mogućnost kontakta. U tom smislu Plavi svijet d.o.o. nastoji da objavljeni sadržaj u najvećoj mogućoj mjeri daje potpunu i točnu informaciju.

Plavi svijet d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje web stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice. Odricanjem od navedene odgovornosti poduzeću Plavi svijet d.o.o. nije cilj smanjiti odgovornost za svoje postupanje u skladu sa zakonskim propisima.

Plavi svijet d.o.o. nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja web stranice, no ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice.

Plavi svijet d.o.o. ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

Dokumenti, fotografije, podaci, informacije kao i bilo koji dio sadržaja objavljeni na stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe, bez izričite dozvole poduzeća Plavi svijet d.o.o. Dopušteno je stavljati poveznicu web stranice plavisvijet.com ili njenog sastavnog dijela na druge stranice.

Skip to content