Pravila privatnosti

U Pravilima privatnosti (nadalje u tekstu „Pravila“) opisano je na koji način Plavi svijet d.o.o. za usluge, OIB: 04773116227, sa sjedištem u Medulinu, Fucane 98 (nadalje u tekstu: Plavi svijet d.o.o.) prikuplja, koristi i upravlja Vašim osobnim podacima. Korištenje ove web stranice moguće je i bez pružanja osobnih podataka, međutim, ako ispitanik želi koristiti neke od usluga web stranice, obrada osobnih podataka može biti nužna. Obrada osobnih podataka (ime, prezime, adresa, email adresa ili broj telefona ispitanika i sl.) uvijek će biti u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka Europske Unije (EU) i zakonskom regulativom države članice koja je primjenjiva na web stranicu plavisvijet.com. Zaštita osobnih podataka vrlo nam je važna i zato molimo da pažljivo pročitate ova Pravila kako biste se informirali zašto i kako prikupljamo Vaše podatke te na koji način ih koristimo.

Plavi svijet d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji će podaci biti obrađeni. Ako nas želite kontaktirati u vezi s Vašim osobnim podacima ili ovim Pravilima, molimo Vas, koristite ispod navedene kontakt podatke:

Plavi svijet d.o.o.
Fucane 98
52203 Medulin
Broj telefona: +385 91 5776 043
Adresa e-pošte: info@plavisvijet.com
Web stranica: plavisvijet.com

Kao voditelj obrade osobnih podataka, web stranica plavisvijet.com je ugradila niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi osigurala potpunu zaštićenost osobnih podataka koji se obrađuju. Međutim, prijenos podataka putem interneta u teoriji može imati sigurnosne propuste, tako da stopostotna zaštićenost ne može biti uvijek zagarantirana. Zbog ovog razloga svaki ispitanik može dostaviti osobne podatke alternativnim metodama, npr. putem telefonskog poziva.

DEFINICIJE

Pravila privatnosti web stranice plavisvijet.com temelje se na pojmovima koje je koristilo Zakonodavstvo EU pri izradi i prihvaćanju Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. U ovim Pravilima, između ostalog, koriste se i sljedeći pojmovi:

1) Osobni podaci
Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (“ispitanik”). Identificirana fizička osoba je ona koju se može identificirati, direktno ili indirektno, po imenu i prezimenu, identifikacijskom broju, podacima o lokaciji, online identifikatorima kao što su fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe.

2) Ispitanik
Ispitanik je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji osobni podaci su podložni obradi od strane voditelja obrade zaduženog za obradu osobnih podataka.

3) Obrada
Obrada je bilo koji postupak ili skup postupaka primjenjiv na osobne podatke, bilo da se radi o automatiziranim ili neautomatiziranim načinima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, vađenje, pregled, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, širenje ili stavljanje na raspolaganje, poravnavanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.

4) Ograničenje obrade
Ograničenje obrade je označavanje spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.

5) Izrada profila (Profiliranje)
Izrada profila je bilo koji način automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca.

6) Pseudonimizacija
Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se ispitaniku više ne mogu dodijeliti osobine bez korištenja dodatnih podataka koji se prikupljaju na način da su odvojeni, i na njima se mogu primijeniti mjere tehničke i organizacijske prirode koje osiguravaju da se podaci ne mogu primijeniti na bilo koju fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

7) Voditelj obrade osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka je svaka fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka. Na mjestima gdje je svrha i način obrade osobnih podataka uređen zakonodavstvom države članice EU-e, kriterij za izbor voditelja obrade bit će pod ingerencijom zakonodavstva države članice EU-e.

8) Izvršitelj obrade osobnih podataka
Izvršitelj obrade osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka.

9) Primatelj
Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem su pruženi osobni podaci, radilo se tu o trećoj strani ili ne. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom EU ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade.

10) Treća strana
Treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo, a koji nisu ispitanik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnom dopuštenju voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke ispitanika.

11) Privola
Privola ispitanika je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

KOLAČIĆI (Eng. COOKIES)

Web stranica plavisvijet.com koristi kolačiće (eng. cookies). Kako bi web stranica radila ispravno te kako bi je se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja Vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija (kolačići) spremiti na Vaše računalo. Veliki broj web stranica koristi praksu kolačića te su po pravilima EU obvezne zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića, čijim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne.

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja web stranice koju ste posjetili. Mnogi kolačići u sebi sadrže tzv. cookie ID. Cookie ID je jedinstveni identifikator kolačića. Sadrži se od niza znakova koje web stranice i serveri mogu dodijeliti specifičnom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To daje mogućnost posjećenim web stranicama i serverima da razlikuju pojedine internetske preglednike od ostalih preglednika na kojima su drugačiji kolačići. Pojedini internetski preglednik može se identificirati putem jedinstvenog cookie ID.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa… ) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića. Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu.

Web stranica plavisvijet.com koristi tzv. privremene kolačiće (eng. session cookies), odnosno kolačiće koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite, i tzv. stalne kolačiće (eng. persistent cookies) odnosno kolačiće koji će ostati zapisani u Vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju Vaše privatne podatke.

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a iste nije postavila ova web stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju.

Ova stranica omogućuje:

 • Mjerenje posjećenosti
 • Oglašavanje proizvoda i usluga

Stranica koristi Google Analytics, alat za mjerenje posjećenosti. Ako želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacije o kolačićima potražite na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

PRIKUPLJANJE OPĆIH PODATAKA I INFORMACIJA

Web stranica plavisvijet.com prikuplja opće podatke i informacije kad ispitanik ili automatizirani sustav pristupi web stranici. Ti opći podaci i informacije se potom spremaju na server u vidu log datoteka. Prikuplja se (1) tip preglednika i njegova verzija, (2) operacijski sustav (3) web stranica s koje se pristupa mojoj web stranici (tzv. preporučitelji), (4) podstranica, (5) datum i vrijeme pristupanja web stranici, (6) IP adresa, (7) pružatelj internetske usluge i (8) drugi slični podaci i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na informacijski sustav.

Pri korištenju tih općih podataka i informacija ne izvlače se zaključci o ispitaniku. Suprotno tome, ove informacije su potrebne kako bi se (1) sadržaj web stranice ispravno dostavio, (2) optimizirao sadržaj web stranice i njen marketing, (3) osigurala dugotrajna sposobnost sustava i web stranice, (4) pružila potrebna pomoć državnim tijelima u slučaju kaznenog progona zbog cyber-napada. Stoga, web stranica plavisvijet.com analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka, te kako bi osigurala optimalnu razinu zaštite svih prikupljenih osobnih podataka koje obrađuje. Anonimni podaci serverskih log datoteka spremaju se odvojeno od osobnih podataka ispitanika.

MOGUĆNOST KONTAKTA PUTEM WEB STRANICE

Web stranica plavisvijet.com sadrži informacije koje omogućuju brzi kontakt putem elektronskih medija kao i direktnu komunikaciju koja uključuje i email adresu. Ako ispitanik kontaktira voditelja obrade osobnih podataka putem emaila ili kontakt formulara preneseni osobni podaci su automatski spremljeni. Osobni podaci preneseni dobrovoljno od strane ispitanika prema voditelju obrade osobnih podataka se automatski pohranjuju u svrhu obrade ili daljnje komunikacije sa ispitanikom. Ne postoji prijenos ove vrste osobnih podataka prema trećoj strani.

RUTINSKO BRISANE ILI BLOKIRANJE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka će obrađivati i držati osobne podatke ispitanika jedino u vremenu koje je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi držanja osobnih podataka, ili do roka koji dopušta Zakonodavstvo EU ili drugi zakonodavci pod čijom je nadležnosti voditelj obrade osobnih podataka.

Ako se razlog spremanja osobnih podataka ne može ispuniti ili period čuvanja određen od strane Zakonodavstva EU ili drugih nadležnih zakonodavaca istekne, osobni podaci ispitanika će se rutinski blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim preduvjetima.

PRAVA ISPITANIKA

a) Pravo na potvrdu osobnih podataka
Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da od voditelja obrade osobnih podataka dobije potvrdu koriste li se ili obrađuju njegovi/njeni osobni podaci. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

b) Pravo na pristup osobnim podacima
Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, Europske odredbe i direktive omogućuju ispitaniku pristup sljedećim informacijama:

 • svrha obrade osobnih podataka;
 • vrsta traženih osobnih podataka;
 • primatelj ili vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podaci, posebno primatelji iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija;
 • gdje je moguće, predviđeni period čuvanja osobnih podataka, ili u slučaju nemogućnosti kriterij koji određuje taj period;
 • postojanje prava ispitanika da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka ispitanika ili pravo ispitanika na prigovor protiv obrade osobnih podataka;
 • postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu;
 • ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od ispitanika, dostupne informacije o izvoru osobnih podataka;
 • postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka na koje se odnosi Članak 22, Stavci 1 i 4 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i u navedenom slučaju dostupne informacije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posljedice po ispitanika;
 • ispitanik ima pravo na informaciju ako se njegovi ili njeni osobni podaci prenose na treće zemlje ili međunarodne organizacije; u tom slučaju ispitanik ima pravo na informaciju o sigurnosnim mjerama provedenim u prijenosu podataka.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

c) Pravo na ispravak osobnih podataka
Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije ispravak netočnih osobnih podataka. Imajući u vidu svrhu obrade osobnih podataka, ispitanik ima pravo da mu/joj se nepotpuni osobni podaci upotpune, uz ostalo i putem upotpunjujuće izjave. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

d) Pravo na brisanje osobnih podataka (Pravo na zaborav)
Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka traži brisanje osobnih podataka vezanih uz ispitanika bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od uvjeta, sve dok obrada nije nužna:

 • Osobni podaci više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.
 • Ispitanik je povukao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na Članku 6, Stavku 1 ili Članku 9, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.
 • Ispitanik se protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se ispitanik protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.
 • Osobni podaci su protuzakonito obrađeni.
 • Osobni podaci se moraju izbrisati prema zakonskoj obavezi po EU ili zakonima države članice čije je voditelj obrade osobnih podataka državljanin.
 • Osobni podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluge informacijskog društva prema Članku 8, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja web stranica plavisvijet.com, on/ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati da se brisanje osobnih podataka izvrši odmah.

Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu osobnih podataka, a po Članku 17, Stavku 1 je obavezno brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka će vodeći obzira o tehničkom izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka na web stranici plavisvijet.com će osigurati provedbu navedenih mjera u svakom pojedinačnom slučaju.

e) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka pribavi pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima gdje je sljedeće primjenjivo:

 • Točnost osobnih podataka je osporena od strane ispitanika što omogućuje voditelju obrade osobnih podataka da provjeri točnost osobnih podataka.
 • Obrada osobnih podataka je protuzakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje uporabe navedenih osobnih podataka.
 • Voditelju obrade osobnih podataka osobni podaci više nisu potrebni za obradu, međutim ispitaniku su potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.
 • Ispitanik se usprotivio obradi osobnih podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka čekajući provjeru nadjačavaju li zakonski temelji voditelja obrade osobnih podataka one ispitanika.

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje prikuplja web stranica plavisvijet.com, on/ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati ograničenje obrade osobnih podataka.

f) Pravo na prenosivost osobnih podataka
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da primi osobne podatke koji se odnose na njega/nju od strane voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranom, većinski korištenom i čitkom formatu. Ispitanik ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na privoli po točki a), Članka 6, Stavka 1 ili točki a), Članka 9, Stavka 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ili po ugovoru prema točki b), Članka 6, Stavka 1 Opće uredbe o zaštiti podataka, a obrada podataka se vrši automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnog interesa ili za obavljanje službene dužnosti voditelja obrade osobnih podataka. Nadalje, po postojećem pravu na prenosivost osobnih podataka iz Članka 20, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ispitanik ima pravo da se njegovi/njeni osobni podaci prenesu direktno između voditelja obrade osobnih podataka gdje je to tehnički izvedivo gdje taj postupak ne ugrožava prava i slobode drugih ispitanika. Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost osobnih podataka, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice plavisvijet.com.

g) Pravo na prigovor
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, a temelji se na točkama e) i f) Članka 6, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Također se može primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi. Web stranica plavisvijet.com u slučaju prigovora neće nastaviti obradu osobnih podataka, osim u slučaju kad postoji ozbiljan zakonski temelj za obradu osobnih podataka, a koji može premostiti interese, prava i slobode ispitanika, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva. Ukoliko web stranica plavisvijet.com vrši obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se koriste u te svrhe. Ovo se primjenjuje i za profiliranje koje je usko povezano za svrhe takvog direktnog marketinga. Ako ispitanik izrazi prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, web stranica plavisvijet.com više neće vršiti obradu osobnih podataka ispitanika za svrhu direktnog marketinga. Dodatno, ispitanik ima pravo na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane web stranice plavisvijet.com, a koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe prema Članku 89, Stavak 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa. Kako bi iskoristio pravo na prigovor, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice plavisvijet.com. Uz to, ispitanik u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EC, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

h) Automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega/nju, sve dok odluka (1) nije dio dogovora između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) nije dopuštena po zakonima EU ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese ispitanika, ili (3) nije temeljena na izričitoj privoli ispitanika. Ako je odluka (1) potrebna za ugovor između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) se temelji na izričitoj privoli ispitanika, web stranica plavisvijet.com će provesti mjere koje će čuvati ispitanikova prava, slobode i interese, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja osobnih podataka kojem će izraziti svoj stavi i osporavanje odluke. Ako ispitanik želi iskoristiti prava u vezi automatiziranog individualnog donošenja odluka, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice plavisvijet.com.

i) Pravo na povlačenje i ukidanje privole
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu za obradu osobnih podataka u svakom trenutku. Ako ispitanik želi iskoristiti pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice plavisvijet.com.

PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Članak 6, Stavak 1, Podstavak a) Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka je pravna osnova za postupke obrade osobnih podataka za koje smo dobili privolu. Ako je obrada osobnih podataka nužna za provedbu ugovora kojeg je ispitanik dio, kao npr. kad je obrada osobnih podataka nužna za isporuku roba ili usluga, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku b) Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Isto se primjenjuje prilikom obrada osobnih podataka koje su potrebne kako bi se provele predugovorne mjere, npr. pri upitima vezanim za proizvode ili usluge. Ako je pravna ili fizička osoba predmet pravne obveze kod koje je obrada osobnih podataka nužna, kao npr. ispunjavanje poreznih obveza, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku c) Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. U rijetkim slučajima obrada osobnih podataka je neophodna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili neke druge fizičke osobe. Npr. u slučaju da se ispitanik ozlijedi prilikom posjeta prostoru vlasnika ove web stranice, osobni podaci poput imena, dobi, podataka o zdravstvenom osiguranju ili neka druga vitalna informacija će se morati proslijediti liječniku, bolnici ili nekoj trećoj osobi. Takva obrada podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku d) Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Na kraju, obrada osobnih podataka može se temeljiti i na Članku 6, Stavku 1, Podstavku f) Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ova pravna osnova koristi se u postupcima obrade osobnih podataka kada nije primjenjiva niti jedna prijašnja pravna osnova, ako je obrada osobnih podataka nužna za legitimne interese vlasnika web stranice plavisvijet.com ili neke treće strane, osim u situacijama gdje navedeni interesi ugrožavaju osnovna prava i slobode ispitanika, a koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ovakva obrada osobnih podataka je naročito dozvoljena budući je posebno napomenuta od Zakonodavstva EU. Predviđeno je da je moguće pozvati se na legitimni interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade osobnih podataka.

LEGITIMNI INTERESI VODITELJA OBRADE OSOBNIH PODATAKA ILI TREĆE STRANE

Na mjestima gdje se obrada osobnih podataka temelji na Članku 6, Stavku 1, Podstavku f) Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, legitimni interes predstavlja poslovanje u korist dobrobiti zaposlenika i/ili dioničara ako navedeni postoje.

RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Kriterij pri određivanju razdoblja pohrane osobnih podataka je zakonom određeno maksimalno razdoblje pohrane. Nakon isteka tog razdoblja, osobni podaci su rutinski izbrisani, sve dok više nisu potrebni kako bi se ispunio ugovor ili njegovo sklapanje.

PRUŽANJE OSOBNIH PODATAKA KAO ZAKONSKI ILI UGOVORNI PREDUVJET ZA SKLAPANJE UGOVORA, OBVEZA ISPITANIKA DA PRUŽI OSOBNE PODATKE, MOGUĆE POSLJEDICE AKO SE PODACI NE PRUŽE

Pružanje osobnih podataka djelomično je propisano zakonom (npr. porezne odredbe), a može biti i rezultat ugovorne obveze (npr. informacija o ugovornom partneru). Ponekad je potrebno zaključiti ugovor tako da ispitanik pruži osobne podatke koji se potom obrađuju. Ispitanik je, na primjer, nužan pružiti osobne podatke kad sa vlasnikom web stranice plavisvijet.com sklapa ugovor. Odbijanje pružanja osobnih podataka za posljedicu će imati nemogućnost sklapanja ugovora. Prije nego ispitanik pruži osobne podatke morat će kontaktirati vlasnika web stranice plavisvijet.com. On će mu potom naznačiti je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorno nužno, odnosno je li nužno za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i na kraju posljedice ako odbije pružiti osobne podatke.

BRISANJE OSOBNIH PODATAKA NA ZAHTJEV

Za brisanje osobnih podataka koje je web stranica plavisvijet.com pohranila tijekom ispitanikovog korištenja svaki ispitanik se može obratiti sa direktnim zahtjevom za brisanjem na e-mail adresu: info@plavisvijet.com.

OSTALO

Web stranica plavisvijet.com može sadržati linkove koji vode na druge web stranice, pri tome web stranica plavisvijet.com nije odgovorna za sadržaj ili Pravila privatnosti tih web stranica.

Ova Pravila stupaju na snagu dana 02. siječnja 2019. godine. Pravila privatnosti bit će predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju postavit ćemo na ovu web stranicu.

Skip to content