Sunčana Sinković

mag. philol. angl. et mag. educ. philol. croat. – voditeljica kreativne igraonice
Sunčana Sinković

Sunčana je nastavnica hrvatskog i engleskog jezika koja još od studentskih dana poučava djecu i mlade. Uvidjevši izazove formalnog obrazovanja ona kroz praksu nastoji oblikovati inovativne i individualne metode učenja jezika i komunikacijskih vještina.

Zahvaljujući njenom dinamičnom i kreativnom pristupu, Sunčana je izvrstan partner u igri te doprinosi stvaranju poticajnog okruženja potrebnog za razvoj svakog djeteta. Svoje znanje i ljubav prema poučavanju pretočila je u jezične radionice koje  najmlađima otvaraju vrata u svijet stranog jezika i usmenog izražavanja.