Pravila korištenja usluga Plavog svijeta

Pravila korištenja usluga Plavog svijeta osmišljena su s ciljem omogućavanja sigurne, slobodne, vesele i nezaboravne igre, a svojim ponašanjem u skladu s Pravilima svi sudionici zajedno će doprinijeti da provedeno vrijeme djeci bude zabavno, ugodno i korisno. Slijedom navedenog, molimo sve sudionike (djecu, roditelje, djelatnike Plavog svijeta) da se pridržavaju ovih Pravila.

 1. U prostoru za igru mogu boraviti djeca od 2-10 godina starosti. Boravak roditelja/pratitelja djece u prostoru za igru dopušten je samo u iznimnim slučajevima (molimo vidjeti pravilo br. 2) i uz dopuštenje djelatnika Plavog svijeta.
 2. Djeca mlađa od 4 godine, djeca s posebnim potrebama, te ona koja ne govore ili ne razumiju hrvatski jezik ili jezik na kojem je moguće uspostaviti komunikaciju, u prostoru za igru mogu boraviti isključivo u pratnji roditelja/pratitelja uz prethodno odobrenje djelatnika Plavog svijeta.
 3. Prilikom dolaska dijete mora ostaviti obuću, jaknu, kaput (ili sličan odjevni predmet) u za to određenom prostoru pokraj prostora za igru.
 4. Dijete se može igrati isključivo u prikladnoj odjeći (koja ne ograničava kretanje djeteta ili druge osobe), a na nogama mora imati čiste čarape ili, eventualno, mekane papuče uz prethodnu suglasnost djelatnika Plavog svijeta koji pušta dijete u prostor za igru.
 5. Boravak djece u Plavom svijetu naplaćuje se prema važećem cjeniku, odnosno prema posebnim ponudama (npr. za grupne posjete, rođendane i sl.).
 6. Boravak djeteta može trajati najviše do 3 sata.
 7. Rođendanske proslave prema paketima MINI, MIDI i MAXI namijenjene su uzvanicima i slavljenicima starijima od 4 godine, dok su NAJAM i BABY paket namijenjeni za proslave rođendana djece od 0 do 3 godine te uključuju sudjelovanje roditelja
 8. U prostoru za igru istovremeno se može igrati maksimalno 30 djece. Za cijelo vrijeme trajanja boravka djeteta nadzor djece provode educirani djelatnici Plavog svijeta osposobljeni za rad sa djecom i educirani za igru s opremom Plavog svijeta.
 9. Prilikom dovođenja djeteta obavlja se prijava, odnosno unose se podaci o djetetu, roditelju/pratitelju i o usluzi (vrijeme dolaska djeteta, trajanje usluge, vrijeme odlaska djeteta, upoznatost s pravilima ponašanja). Roditelju/pratitelju djeteta izdaje se potvrda (Obrazac za preuzimanje djeteta) koja služi za identifikaciju djeteta i roditelja/pratitelja te se navedena potvrda obavezno mora donijeti sa sobom i predočiti prilikom preuzimanja djeteta nakon završenog boravka djeteta.
 10. Prilikom prijave i odjave djeteta potrebno je na uvid djelatnicima Plavog svijeta dati važeći originalni osobni dokument roditelja/pratitelja s fotografijom (osobna iskaznica ili putovnica). U slučaju da roditelj/pratitelj navedeno odbije, Plavi svijet zadržava pravo uskratiti uslugu. Prilikom dolaska po dijete potvrda se vraća djelatnicima Plavog svijeta.
 11. Dijete može preuzeti jedino roditelj/pratitelj koji je dijete i doveo (ili osoba koju je roditelj/pratitelj za to ovlastio prilikom dovođenja djeteta) te posjeduje valjanu potvrdu koja je izdana prilikom dovođenja djeteta u skladu s točkom 7 ovih Pravila.
 12. Dolazak po dijete obvezan je najkasnije pet minuta prije isteka vremenskog roka za njegovu igru kako bi se dijete pravovremeno obuklo i napustilo prostor za igru te kako tijekom postupka odlaska iz prostora za igru ne bi ometalo drugu djecu koja tek dolaze u prostor za igru u slijedećem terminu.
 13. Osobe koje ostavljaju djecu u Plavom svijetu suglasne su s dostavom podataka o djetetu nadležnim tijelima po potrebi na njihovo traženje.
 14. Djelatnici Plavog svijeta mogu na uvid zatražiti zdravstvenu iskaznicu djeteta ili originalni osobni dokument djeteta kako bi utvrdili i provjerili njegovu dob, te uskratiti uslugu ukoliko roditelj/pratitelj ne predoči istu, a jednako tako uskratiti uslugu ukoliko djetetova starosna dob ne odgovara navedenome u točki 1 ovih Pravila.
 15. Preporučujemo da djeca u prostor za igru ne unose vlastite igračke jer za gubitak ili oštećenje istih ne odgovaramo. Ako djelatnik Plavog svijeta procijeni da igračka može ozlijediti neko dijete u prostoru za igru ili oštetiti opremu Plavog svijeta, neće dopustiti unošenje navedene igračke u prostor za igru ili, jednako tako, može zatražiti da dijete tu spornu igračku preda djelatniku kako bi je djelatniku odnio u garderobu do djetetovih stvari ili predao djetetovom roditelju ili pratitelju.
 16. Zbog sigurnosti djece nije dopušteno unošenje oštrih predmeta, duhanskih proizvoda, životinja, guma za žvakanje, sladoleda, čokoladica, druge hrane, pića, nakita, bedževa te drugih predmeta kojima bi djeca mogla ozlijediti sebe ili drugu djecu, ugroziti zdravlje ili nanijeti bilo kakvu štetu ostaloj djeci. Ukoliko je dijete ipak unijelo u prostor za igru neki od navedenih prehrambenih proizvoda ili predmeta, djelatnik Plavog svijeta ima pravo zatražiti od djeteta da mu predaju takav predmet ili prehrambeni proizvod, koji će djelatnik odnijeti do djetetove garderobe ili na drugo odgovarajuće mjesto, ili će djelatnik zamoliti dijete da samo takav prehrambeni proizvod ili predmet odnese do garderobe ili drugog odgovarajućeg mjesta ili da takav predmet ili prehrambeni proizvod predaju roditelju/pratitelju.
 17. Fotografiranje i snimanje djece u prostoru za igru nije dopušteno, osim u slučajevima kada roditelji prisutne djece daju pristanak na fotografiranje i snimanje.
 18. Djeci koja boluju od zaraznih ili drugih bolesti, radi zdravlja ostale djece, nije dozvoljen boravak u Plavom svijetu. Također, obavezno je obavijestiti djelatnike Plavog svijeta o eventualnim alergijama djeteta, kroničnim oboljenjima, invaliditetu, potrebi uzimanja određenog lijeka, nepodnošenja određene vrste hrane i pića te drugim oboljenjima i poteškoćama. Ukoliko tijekom boravka u prostoru za igru djelatnik primijeti da je došlo do pogoršanja u zdravstvenom stanju djeteta (dijete se žali na bol, djelatnik primjećuje da je dijete dobilo temperaturu i/ili da je vidljiva opća slabost djeteta i/ili je dijete povraćalo i/ili je djelatnik primijetio/dijete se žali na učestale odlaske na WC i u svim drugim sličnim situacijama) djelatnik će o tome odmah i bez odgode obavijestiti roditelja/pratitelja i zamoliti da dijete s roditeljem ili pratiteljem napusti prostor za igru.
 19. Djeca koja u Plavom svijetu borave bez roditelja/pratitelja moraju moći samostalno obaviti nuždu.
 20. Tijekom djetetovog boravka u Plavom svijetu roditelj/pratitelj koji je ostavio dijete na igru u Plavom svijetu mora biti dostupan na telefon kojeg je odredio za kontakt.
 21. Za eventualno počinjenu materijalnu štetu nad imovinom Plavog svijeta odgovornost snosi roditelj/pratitelj djeteta koje je štetu napravilo. Za eventualno učinjenu nematerijalnu štetu, posebice za eventualno nanošenje ozljede drugoj djeci, odgovornost snose roditelj/pratitelj djeteta koje je štetu napravilo u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i drugim zakonima te podzakonskim propisima.
 22. Plavi svijet nije odgovoran za izgubljene, nestale i ukradene predmete, ali u slučaju da se pronađu stvari koje ne pripadaju Plavom svijetu, iste će biti sačuvane i predane vlasniku koji dokaže da su njegove. Ukoliko se pravi vlasnik ne javi u roku od 6 (šest) mjeseci od dana kada je Plavi svijet uočio izgubljeni predmet, Plavi svijet može taj predmet pohraniti izvan prostora za igru ili pokloniti potrebitoj djeci, odnosno eventualno zbrinuti na način propisan za odlaganje otpada.
 23. U prostoru Plavog svijeta nisu dozvoljene bilo kakve aktivnosti koje bi bile suprotne pravnom poretku i općeprihvaćenim moralnim normama. Plavi svijet zadržava pravo zamoliti svakoga tko se ne pridržava pravila ponašanja i svojim ponašanjem ugrožava neometanu igru da napusti prostor za igru. Djelatnici Plavog svijeta imaju pravo isključiti dijete iz daljnjeg sudjelovanja u igri, zbog čega će odmah pozvati roditelja/pratitelja da dođe preuzeti dijete. Do dolaska roditelja, dijete će i dalje biti pod nadzorom djelatnika Plavog svijeta.
 24. U Plavom svijetu roditelji/pratitelji djecu ostavljaju na vlastitu odgovornost te ne odgovaramo za bilo kakav oblik štete uzrokovan boravkom djeteta u Plavom svijetu. Posebice se isključuje odgovornost za moguće povrede i ozljede uzrokovane nepravilnom, nesigurnom i nesmotrenom upotrebom opreme, za ozljede i povrede koje si djeca međusobno nanesu, posljedice konzumacije bilo kakve hrane i pića prije dolaska u Plavi svijet, posljedice eventualne zaraze bilo kojom bolesti i slično.
 25. Plavi svijet će roditeljima/pratiteljima prilikom dolaska djece u prostor za igru na potpis predočiti Obrazac za prijavu kojeg roditelj/pratitelj obavezno mora biti potpisan prije ulaska djeteta u prostor za igru. Tekst Obrasca za prijavu nalazi se u privitku ovih Pravila.
 26. Plavi svijet će roditeljima/pratiteljima prilikom dolaska djece u prostor za igru na potpis predočiti Suglasnost za korištenje snimljenog materijala u marketinške svrhe za potrebe Plavog svijeta d.o.o., kojeg roditelj/pratitelj može potpisati prije ulaska djeteta u prostor za igru. Tekst Suglasnosti nalazi se u privitku ovih Pravila.
 27. Plavi svijet d.o.o. u svakom trenutku ima pravo mijenjati odredbe ovih Pravila, kao i cijenu. Čitanjem ovih Pravila smatra se da su korisnici (roditelji/pratitelji) upoznati s istima, da se s njima slažu i da će se pridržavati navedenih odredbi. Ova Pravila donesena su s danom 1. ožujak 2019. godine te su dostupna u prostoru Plavog svijeta kao i na web stranici Plavog svijeta (plavisvijet.com). Sve izmjene i dopune ovih Pravila biti će pravodobno ažurirane i objavljene u prostoru te na web stranicama Plavog svijeta. Za sva dodatna pitanja, ideje, pritužbe ili pohvale molimo obratiti se na niže navedenu adresu :

Plavi svijet d.o.o.
Fucane 98, 52203 Medulin
OIB: 0477311622
Tatjana Škare, direktorica
+385 (0)91 5776 043

Skip to content