Nevenka Sinković

dipl. pedagog, stručna suradnica

Nevenka je diplomirani pedagog s 35 godina profesionalnog iskustva u osnovnoj školi i vrtiću te je 20 godina aktivni član društva “Naša djeca”. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te se dodatno usavršavala na brojnim edukacijama i seminarima. Jedno od njezinih područja interesa je kvaliteta provođenja slobodnog vremena djece.

Stručni je recenzent svih programa, radionica i aktivnosti Plavog svijeta te kontinuirano prati rad s djecom.

M.Edu.Ped., professional associate

Nevenka is a graduate pedagogue with 35 years of professional experience in primary school and kindergarten and has been an active member of the “Our Children” society for 20 years. She graduated from the Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of Zagreb, and has since continued her education through professional trainings and seminars. One of her main areas of interest is the quality of children’s leisure time.

She is a professional reviewer of all Blue World programs, workshops, and activities, and continuously monitors our work with children.