Mirjana Noveljić

dipl. ing. arh., stručna suradnica

Mirjana je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a njezino profesionalno iskustvo uključuje i oblikovanje interijera.

U Plavom svijetu zadužena je za oblikovanje jedinstvenog prostora za nestrukturiranu igru, u kojem su djeca sigurna te potaknuta na punu posvećenost kvalitetnoj igri.

Kontinuirano inovira prostor Plavog svijeta i traži nove načine za bolje iskorištavanje rekvizita za nestrukturiranu igru.

M.Sc.Arch., professional associate

Mirjana graduated from the Faculty of Architecture, University of Zagreb, and her professional experience includes interior design.

In Blue World, she is in charge of creating a unique space for unstructured play, in which children are safe and encouraged to be fully engaged in quality play.

She is continuously innovating Blue World’s space and looking for new ways to make better use of props for unstructured play.