Inovativna usluga

EU fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Inovativna usluga – Kreativna igraonica Plavi svijet

Nositelj projekta: Plavi svijet d.o.o.

Kratki opis projekta: Poduzeće Plavi svijet d.o.o. provodi projekt „Inovativna usluga – Kreativna igraonica Plavi svijet“, referentne oznake KK. 03.2.2.04.0418. Poduzeće je osnovano s misijom pružanja usluga cjelokupnog razvoja djece kroz igru. Uočavajući nedostatak prostora za nestrukturiranu dječju igru Plavi svijet je uveo inovativnu uslugu za predškolsku djecu kojom se kroz igru omogućava njihov holistički razvoj: intelektualni, društveni, fizički i emocionalni. Postojeća usluga temelji se na korištenju specifične opreme za nestrukturiranu dječju igru, odnosno Imagination Playground blokova (modula) za slaganje različitih struktura, koji se trenutno iznajmljuju različitim subjektima. Projektom će se usluga prilagoditi zahtjevima tržišta koje se susreće s izazovima prevelike ovisnosti djece o digitalnim uređajima, manjku fizičke aktivnosti, nedostatku igre s drugom djecom i potrebom kvalitetne pripreme za život, te će se dobiti znatno poboljšana usluga Plavog svijeta koja omogućuje razvoj vještina djece iz STEM područja (Science-Technology-Engineering-Mathematics), jezika i kreativnosti.

Ciljevi projekta : Cilj projekta je značajno dodati vrijednost postojećoj usluzi odnosno razviti Kreativnu igraonicu Plavi svijet koja će primjenom Imagination Playground blokova adresirati potrebe ciljnog tržišta. 

Očekivani rezultati projekta : Projekt će rezultirati konkretnom inovacijom odnosno prilagođenom uslugom Kreativna igraonica Plavi svijet, koja je novost na ciljnim tržištima. Projektom će se postojeća usluga prilagoditi na način da će biti obogaćena:
(1) inovativnim tematskim programima iz područja STEM, jezika i kreativnosti;
(2) rješenjima za oblikovanje (dizajn) prostora za igru koji potiče kreativnost; i
(3) ponudom programa edukacije za animatore (zaposlenike B2B kupaca) koji će pružati usluge kreativne igraonice. 

Rezultat projekta biti će komercijalizacija usluge prilagođene zahtjevima tržišta koja će po svojoj prirodi predstavljati značajno poboljšanje u području holističkog razvoja djece kroz igru u RH i susjednim zemljama. 

Ukupna vrijednost projekta: 1.269.982,08 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.246.682,08 HRK

Bespovratna sredstva: 984.878,78 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1. srpanj 2019. – 1. siječanj 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Tatjana Škare, tatjana.skare@plavisvijet.com

Više informacija na:

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost poduzeća Plavi svijet d.o.o.

Skip to content