Dalia Abdel Rahim

bacc. praesc.educ. – stručni suradnik za inovativne programe
Iako mlada odgojiteljica, Dalia još od studentskih dana aktivno radi s djecom i proučava njihovu igru. Kroz kreativne i dinamične aktivnosti, naučila je razumjeti, ali i govoriti dječjim jezikom, zbog čega ju djeca gledaju kao izvrsnog partnera u igri.
Prateći dječje interese i njihov rast, kontinuirano radi na inoviranju i oblikovanju programa za djecu, uvijek vodeći računa o svim aspektima njihova razvoja i onom neizostavnom dijelu svake igre – zabave.