O nama

Tatjana Škare
Prof. Math., head of Blue World
Tatjana has 15 years of teaching experience in elementary school, where she worked as a math teacher. […]
Tatjana Škare
prof. mat., direktorica Plavog svijeta
Tatjana ima 15 godina nastavničkog iskustva u osnovnoj školi, gdje je radila kao profesorica matematike. […]
Sunčana Sinković
mag. philol. angl. et mag. educ. philol. croat. – voditeljica kreativne igraonice
Sunčana je nastavnica hrvatskog i engleskog jezika koja još od studentskih dana poučava djecu i mlade. […]
Nevenka Sinković
M.Edu.Ped., professional associate
Nevenka is a graduate pedagogue with 35 years of professional experience in primary school and kindergarten. […]
Nevenka Sinković
dipl. pedagog, stručna suradnica
Nevenka je diplomirani pedagog s 35 godina profesionalnog iskustva u osnovnoj školi i vrtiću te je 20 godina aktivni član društva "Naša djeca". […]
Mirjana Noveljić
M.Sc.Arch., professional associate
Mirjana graduated from the Faculty of Architecture, University of Zagreb, and her professional experience includes interior design. […]